ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา เขาน้อย ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งกระทิง วังก์พง ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงนคร ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลค่ายธนะรัตน์ 124/3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สถานีอนามัยตำบลบึงนคร ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สถานีอนามัยตำบลปากน้ำปราณ ซ.3168 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
สถานีอนามัยบ้านห้วยแสลงพันธ์ ซ.พรายงาม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สถานีอนามัยบ้านโรงสูบ ซ.ปข. 4020 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สถานีอนามัยตำบลปราณบุรี ซ.รัฐบำรุง 43 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สถานีอนามัยบ้านหนองตาเมือง ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลปราณบุรี ซ.ปข. 4020 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง