ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 12 หมู่7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง หมู่5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช หมู่3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 19 หมู่1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างแรก 58 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยราช 60 หมู่5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านศรีนคร ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยตำบลบางสะพาน ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สถานีอนามัยตำบลช้างแรก ซ.3497 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านดอนจวง ซ.3374 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยทรายทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง