ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
สถานีอนามัยบ้านซ่อง ซ.พบ. 4017 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ซ.3499 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง