d สถานที่ที่น่าสนใจ ประเภทสถานบริการด้านสุขภาพ ใน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center
ค้นพบจำนวน 1 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง