ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก หมู่5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทะเล หมู่3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูนออก หมู่1 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูน หมู่4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางครก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้งออก 73 หมู่3 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้ง 70 หมู่6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน 5 หมู่3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม หมู่2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูน ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูนออก ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางครก ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยตำบลท่าแร้งออก ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยตำบลปากทะเล ซ.พบ. 4028 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยท่าแร้ง ซ.ชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบ้านนาบัว ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยแหลมผักเบี้ย ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงพยาบาลบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง