ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลบ้านลาด 131 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ซ.3204 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง