ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากระปุก หมู่3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหนองโรง ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยตำบลเขากระปุก ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหุบเฉลา ซ.3416 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยโป่งแย้ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง