ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง หมู่3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหนองเตียน ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านสาระเห็ด ซ.พบ. 4007 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านยางชุม ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง