ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ หมู่8 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไคร้ หมู่2 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านวังไคร้ ซ.3499 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านฝั่งท่า(แม่ประจันต์) ซ.พบ. 8001 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง