ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง หมู่5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยตำบลท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลท่ายาง ซ.3187 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง