ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ 29 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลชะอำ ซ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง