ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัง หมู่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ หมู่4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยท่าช้าง ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรง หมู่4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองชุมพลเหนือ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเค็ม 187 หมู่2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับคาง ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยคีรีวงก์ ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยหนองชุมพลเหนือ ซ.พบ. 1003 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านพุม่วง ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบางเค็ม ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยหนองโพธิ์ชุมพล ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลสระพัง ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านบางสามแพรก ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านห้วย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลทับคาง ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปรง ถ.สายหมวดคริสเตียน ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลบางจาก ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลต้นมะพร้าว ซ.เพชรเกษม ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านห้วยท่าช้าง ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง