ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวสะพาน 97 หมู่10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สถานีอนามัยวังตะโก ซ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยหัวสะพาน ซ.เขมาสัมพันธ์ ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลสะพานไกร ซ.พบ. 73038 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง