ค้นพบจำนวน 253 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพลับ หมู่7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก หมู่5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัง หมู่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหม้อ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม หมู่6 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาง หมู่3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธงชัย ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงเข้ หมู่3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่2 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก หมู่5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ หมู่8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก หมู่2 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง หมู่3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก หมู่5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ หมู่8 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหอ ตำบลบางครก ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ หมู่2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ หมู่1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง หมู่2 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ 123 หมู่4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่า หมู่5 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม หมู่5 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 51 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ หมู่4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ หมู่2 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดเจ้าสำราญ หมู่2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวสะพาน 97 หมู่10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลึก หมู่3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยท่าช้าง ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยข้อง หมู่3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแม่เพรียง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองศาลา 1 หมู่1 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรง หมู่4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองชุมพลเหนือ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขนาน ซ. 10 บ้านดอนทราย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกะปุ หมู่9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำมะโรง หมู่5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองพี่น้อง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอพลือ 115 จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะโก หมู่2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไคร้ หมู่2 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดโพธิ์ หมู่1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางน้ำกลัดใต้ หมู่3 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ หมู่2 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปึกเตียน หมู่3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทะเล หมู่3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาด ถ.สายสุทธิ หมู่7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทาน ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านในดง หมู่2 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูนออก หมู่1 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูน หมู่4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาน หมู่5 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางครก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเค็ม 187 หมู่2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาวุ้ง 82 หมู่2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพันสาม หมู่8 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตะคร้อ 313 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแลง หมู่8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้งออก 73 หมู่3 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้ง 70 หมู่6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสน หมู่5 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับคาง ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำรงค์ หมู่3 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นมะม่วง หมู่3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง