ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ หมู่1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ หมู่8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 11 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอมงาม ตำบลหนองปลาไหล หมู่1 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ หมู่5 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลองค์พระ 308/1 หมู่2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ ถ.เฉลิมรัตน์ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
สถานีอนามัยตำบลองค์พระ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองผักแว่น ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านพยอมงาม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านโป่งช้าง ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยตำบลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลสถานพระบารมี ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลด่านช้าง (สาขา 2) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง