ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางขาว ตำบลปรังเผล หมู่4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 300 หมู่9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวียกะดี้ ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 71/1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก หมู่6 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซ.เกษตร 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านซองกาเรีย ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านเวียคะดี้ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยกอม่องทะ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านใหม่พัฒนา ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านยางขาว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง