ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่แตงทอง ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกรับใหญ่ 61 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
สถานพยาบาลท่าเรือ 456 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ถ.แสงชูโต หมู่4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยอุโลกสี่หมื่น ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยตำบลหนองลาน ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยบ้านพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยตำบลตะคร้ำเอน ซ.เลียบคลอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
สถานีอนามัยบ้านสนามแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
สถานีอนามัยดอนชะเอม ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยกรับใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
สถานีอนามัยท่าตะคร้อ ซ.รพช. ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยบ้านแสนตอ ซ.รพช. กจ. 4025 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยตำบลดอนม่วง ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยตำบลท่าไม้ ซ.รพช. กจ. 3225 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยบ้านหวายเหนียว ซ.สุขาภิบาลหวายเหนียวสาย 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยโพธิ์เย็น ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 8 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยเขาสามสิบหาบ ซ.3209 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยบ้านหนองพันท้าว ซ.รพช. กจ. 5099 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยบ้านท่าเสา ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยบ้านเขาตะพั้น ซ.โยธาธิการ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลท่าเรือ ซ.แสงชูโต 12 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลมะการักษ์ ซ.เทศบาล 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง