ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน หมู่1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยปลายนาสาน ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง