ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน หมู่1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนเขาแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน หมู่3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจด หมู่2 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสนุ่น ตำบลด่านแม่แฉลบ หมู่1 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน 125/2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะบุก ตำบลหนองเป็ด 100 หมู่1 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลท่ากระดาน 187 หมู่2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยปลายนาสาน ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยบ้านท่าลำใย ซ.3480 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านนามด ซ.รพช. ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยท่าสนุ่น ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยบ้านเกาะบุก ซ.3199 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
สถานีอนามัยเอราวัณ ซ.3199 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ซ.รพช. ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง