ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม หมู่2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลหนองรี ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม หมู่10 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม หมู่7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องด่าน ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านหลังเขา ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยบ้านลำอีซู ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีอนามัยหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านไร่เจริญ ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านสามยอด ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านหลุมรัง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยช่องด่าน ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านพุพรหม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลบ่อพลอย ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง