ค้นพบจำนวน 321 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 455 หมู่3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไผ่ 13 หมู่2 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม หมู่2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน หมู่4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินดาด ตำบลหินดาด หมู่4 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง หมู่2 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง หมู่4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง 2/9 จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก หมู่9 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลหนองรี ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย 12 หมู่1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ หมู่1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ หมู่2 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตากยา ตำบลหนองตากยา ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว หมู่4 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ หมู่8 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่เดิม ตำบลหนองไผ่ 98 หมู่5 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 11 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร 70 หมู่8 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม หมู่1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น หมู่4 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางขาว ตำบลปรังเผล หมู่4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเกาะ ตำบลกลอนโด 33/2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 53 หมู่5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม หมู่10 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา 171 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 300 หมู่9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอมงาม ตำบลหนองปลาไหล หมู่1 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน หมู่1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน หมู่3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อระแหง ตำบลพังตรุ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ ถ.แสงชูโต หมู่1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนเขาแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน หมู่3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจด หมู่2 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ หมู่1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเสือโทน ตำบลชะแล หมู่4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสนุ่น ตำบลด่านแม่แฉลบ หมู่1 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค 203 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ หมู่1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโป่ง ตำบลจรเข้เผือก หมู่3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดสำรอง ตำบลพังตรุ ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสว่าง ตำบลกลอนโด ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ 6 หมู่1 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ หมู่1 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องอ้ายกาง ตำบลลุ่มส่ม หมู่8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด หมู่7 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น หมู่2 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง