ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยแม่จัน ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ้ง ซ.เกษตร 7 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง