ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านวะครึโค๊ะ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยตำบลโมโกร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง