ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนุโพ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาล อุ้มผาง หมู่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง