ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า 5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนุโพ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านวะครึโค๊ะ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยตำบลโมโกร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านแม่กลองใหม่ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยแม่จัน ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยตำบลแม่ละมุ้ง ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ้ง ซ.เกษตร 7 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลอุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาล อุ้มผาง หมู่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง