ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ 18 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านชิบาโบ ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยซอโอ ซ.1206 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 1 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยรวมไทยพัฒนา 6 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านทรัพย์เจริญ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านยะพอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านวาเล่ย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง