ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลมหาวัน ซ.ตก. 07019 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยไม้แป้น ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยเจดีย์โคะ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง