ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กุเหนือ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กุ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กุใหม่ ซ.ตก. 07024 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านปูเตอร์ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง