ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทีจือหล่อคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลท่าสองยาง ถ.ประสิทธิ์ศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง