ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านหนองโสน ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง