ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหวาย ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านแม่ระวาน ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านแม่เชียงราย ซ.ตก. 1004 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านท่าไผ่ ซ.รพช. ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านหนองโสน ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง