ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลท้องฟ้า ซ.ตก. 4090 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง