ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอโคน ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านตากตก ซ.สะพานบ้านตาก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านหนองงิ้ว ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลสมอโคน ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง