ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่บอน ตำบลตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอโคน ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกระเชาะ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านยางโองนอก ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยบอน ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยเกาะตะเภา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลท้องฟ้า ซ.ตก. 4090 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านตากตก ซ.สะพานบ้านตาก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านหนองงิ้ว ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลสมอโคน ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง