ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยตำบลวังตะคร้อ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง