ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านน้ำโจน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านท่าไม้แดง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านเกาะอ้ายด้วน ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง