ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง หมู่6 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง 16 หมู่8 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ หมู่6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำไก่ หมู่10 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลาน หมู่8 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหล่ม หมู่3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันโค้ง 31 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสว่างอารมณ์ 97 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุญเกิด หมู่2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านถ้ำ หมู่3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงสุวรรณ 142 หมู่8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคือเวียง หมู่4 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนลาน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น หมู่6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 225 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ 14/12 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง