ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองป่าแพะ 123 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำบอน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวนโค้ง 98 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่มเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งผาสุข ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาว ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน 190 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจดีย์คำ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงพยาบาลเชียงคำ 244 ถ.ประสิทธิประขาราษฏร์ หมู่4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 7 หมู่5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง