ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเคียน ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำหลวง 15 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๊ำ 182 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๋อม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวังทอง 66 หมู่7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าจำปี ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กา 208 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลพะเยาราม 660 ถ.พหลโยยิน หมู่3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลพะเยา 269 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช หมู่5 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 611 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง