ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระพุทธบาท ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้อ ตำบลเปือ 111 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชี ตำบลเชียงกลาง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้ว ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุ 43 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพญาแก้ว 91 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเปือ 170 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงคาน 153 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โรงพยาบาลเชียงกลาง 116 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง 552 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง