ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าม่วง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลวังชิ้น 115 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 127 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง