ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่ง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม่วงคำ ตำบลสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าสัก ตำบลป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าม่วง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางสา ตำบลแม่สิน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไฮย้อย ตำบลสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแช่ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่พุง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนห้วย ตำบลแม่พุง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ตึ๊ด ตำบลแม่พุง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลวังชิ้น 115 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 127 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สถานีอนามัยบ้านปางสา ซ.1124 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สถานีอนามัยบ้านดงย่าปา ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง