ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผามอก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาจั๊บ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตุ้ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่รัง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ปานใน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เกี่ยม ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งแล้ง ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลลอง 156 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง 70 ถ.จรูญลองรัฐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง