ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านดู่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางหมิ่น ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีทอง ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดล้า ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางพญา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแฝก หมู่3 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจริม หมู่4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลท่าปลา 139 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา 25 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง