ค้นพบจำนวน 117 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองห้อง ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ หมู่6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาง หมู่4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ หมู่2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุมข้าม ตำบลนาขุม หมู่4 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม หมู่7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมุ่น หมู่2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยใส ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแมง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวงป่ายาง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสีสูบ หมู่2 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านดู่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ 1 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก หมู่3 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางหมิ่น ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงท่ายวน หมู่9 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำหมีใหญ่ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโพธิ์ 108 หมู่1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่า ตำบลหาดกรวด หมู่5 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องลับแล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงย่าปา ตำบลบ้านตึก 97 หมู่6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชายเขา ตำบลน้ำริด หมู่5 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีทอง ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองละมุง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอวน ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดล้า ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดงิ้ว ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดกรวด หมู่1 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังดิน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงเจ็ดต้น 59/4 หมู่2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพญาแมน ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฝายหลวง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผาจุก หมู่5 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าเซ่า หมู่5 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาย หมู่4 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดารา หมู่5 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านด่านนาขาม หมู่1 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโคน ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเสี้ยว ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำริด ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพี้ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำไผ่ หมู่4 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำไคร้ 111 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาอิน ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางพญา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาขุม ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสัก 382 หมู่1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะเฟือง ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแฝก หมู่3 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำฉลอง ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านแม่คำมัน ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยจุมพล ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจริม หมู่4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคุ้งตะเภา 290 หมู่4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอรุม ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่อ้อย หมู่2 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนตอ ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่พูล ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเด่นเหล็ก หมู่3 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ซ.สำราญรื่น 10 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี หมู่7 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องลึก 127 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(สาขา 2 วัดท้ายตลาด) 424/1 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โรงพยาบาลลับแล 163 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลฟากท่า 21 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง