ค้นพบจำนวน 2 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง หมู่3 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ตำบลบ้านร้อง หมู่8 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง