ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาน ตำบลจางเหนือ หมู่4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
สถานพยาบาลกองการแพทย์และอนามัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โรงพยาบาลแม่เมาะ 392 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ หมู่7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง