ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 315 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่4 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า 1 หมู่1 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง 347 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า 83 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม หมู่2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ถ.ศรีหมวดเกล้า หมู่4 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ่อน ตำบลชมพู ถ.พหลโยธิน หมู่2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา ถ.ลำปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า 22/1 หมู่2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว 55/3 ถ.จามเทวี หมู่4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ หมู่3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย 45 ถ.พหลโยธิน หมู่14 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย 99 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำค่า ตำบลเสด็จ หมู่2 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 222 หมู่7 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ หมู่3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย หมู่9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท หมู่3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม หมู่1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ 233 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด 129 ถ.เจริญประเทศ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางลำปาง 100 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.ป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 หมู่1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลเขลางค์นครราม 79/12 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ศูนย์มะเร็ง ลำปาง 199 ถ.ลำปาง-เชียงราย หมู่12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง ถ.ฉัตรไชย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 283/1 ถ.จามเทวี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 3 ถ.ป่าขาม 1 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง