ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปวง หมู่8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่บอนใต้ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง