ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน หมู่7 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน 412 หมู่6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง